Store Galaterbrevskommentar

249,95 DKK

 Store Galaterbrevskommentar 1

af Martin Luther

I anledning af reformationsjubilæet i 2017 har forlaget Credo valgt at genudgive dette vigtige Luther-skrift for danske læsere i en ny udgave.

Luthers »Store Galaterbrevskommentar« indeholder Luthers reformatoriske hovedtanker, og det er - ligesom dengang oversættelsen udkom første gang - »vort håb, at brede kredse i vor kirke ved læsningen af den i taknemmelighed må gribe om den evangelisk-lutherske kristendomsforståelse.«

Teksten i denne udgave er i alt væsentligt identisk med førsteudgaven, der udkom i 1981 som et dobbeltbind i Credos Luther-serie »Martin Luther, skrifter i udvalg«.

Oversættelsen blev dengang varetaget af nu afdøde sognepræst lic.theol. Helge Haystrup. Cand.theol. Finn B. Andersen har i forbindelse med udgivelsen scannet de mange sider og desuden ajourført bibelhenvisninger og citater efter Bibelselskabets autoriserede oversættelse fra 1992, ligesom han også har skrevet en ny indledning til skriftet.

Udgivet på Credo.                                                                                                                                                   Lohse

 

Udgivelsesår: 
2017
ISBN: 
978-87-7242-380-7
Forfatter: 
Tema: 
Kategori: 
Status: 
Er normalt på lager