Jesu afskedstale del 1, 1. Joh 14

250,00 DKK

Jesu afskedstale del 1

Luthers prædikener over Johannesevangeliets kapitel 14 til 16. Dette er første del over Johannesevangeliet kapitel 14.

Disse kapitler hos Johannes indeholder det sidste, Jesus sagde til sine disciple, før han blev arresteret og sendt til forhør, dømt til døden og korsfæstet. Det er kapitler, som mange har læst og kender godt.

Luther skriver i sit forord til prædikensamlingen, at Johannes 14 til 16 er »de allerkærligste, venligste, mest trøsterige og livsaligste ord, som den kære trofaste frelser, Kristus, talte til sine kære disciple, da han tog afsked med dem«.

Taler direkte til menigmand

Luther prædiker i et enkelt og jævnt sprog. Han taler direkte til menigmand, og det er relevant læsning også for os omtrent 500 år efter, prædikenerne blev holdt. Luther dykker ned i disse sidste ord fra Jesus til sine disciple; han åbner ordene, så læseren får lov at se lidt dybere i, hvad det, Jesus sagde, betyder for os i dag.

Luthers prædikener over Johannesevangeliet kap. 14-16 1. del: Joh 14.

Udgivelsesår: 
2015
ISBN: 
978-87-9984-321-3
Forfatter: 
Kategori: 
Status: 
Er normalt på lager