Hvad skal vi med kirken?

49,95 DKK

 

Hvad skal vi med kirken? Spørger mange i en tid præget af individualiseret religiøsitet.
Denne bog handler om kernen i det at være kirke og forskellige måder at udtrykke denne kerne på. Ni præster fra folkekirke- og frikirkesammenhæng deler deres visioner for kirken med udgangspunkt i deres egne erfaringer og tidens udfordringer. Et tiende kapitel forsyner bogen med et efterskrift om kirkens identitet og opgave. En rød tråd i de forskellige indlæg er, at mission må være et retningsgivende fortegn for kirken. Hvordan det missionale aspekt får nedslag, og hvilken rolle fællesskabet spiller i den henseende, giver bogens forfattere meget forskellige svar på. Bogen anbefales af:

Kaj Bollmann, generalsekretær i Kirkefondet:
Vi har brug for en mangfoldighed af åbne døre ind til mødet med evangeliet. I denne bog møder vi en række aktuelle vidåbne døre. Meget forskellige, folkekirkelige og frikirkelige, men alle præget af grundige refleksioner over den virkelighed og kirkelighed, vi står i - og alle båret af visioner om at møde mennesker der, hvor de er, uden barrierer. Alle med interesse for, hvordan fremtidens menigheder og fremtidens kirkeliv skal udvikle sig, bør læse og diskutere denne bog.

 

Udgivelsesår: 
2009
ISBN: 
978-87-7068-025-7
Forlag: 
Tema: 
Kategori: 
Status: 
Er normalt på lager