Fra Wittenberg til verden - Martin Luther

249,95 DKK

Fra Wittenberg til verden - Martin Luther dengang og i dag

Redigeret af Michael Agerbo Mørch, Jonas Kjøller-Rasmussen & Carsten Elmelund Petersen.

Har Martin Luther relevans for nutidens teologiske tænkning?


Denne bog er en opsamling på en række forskeres arbejde med Luther og hans arv. Ikke for at fejre det bestående, men for at give et springbræt, der kan føre videre til nye studier i forfatterskabet, en fortsat ref leksion og en kritisk besindelse på den lutherske arv.
Alt efter perspektiv er spørgsmålet banalt eller kritisk. Det er banalt, fordi en stor gruppe teologer stadig henter afgørende inspiration fra Luthers omfangsrige forfatterskab, men det er også et kritisk spørgsmål, for det er ikke uproblematisk at ville anvende en tænker fra renæssancen på nutidige teologiske problemstillinger.

 

 

Udgivelsesår: 
2019
ISBN: 
978-87-87737-88-3
Kategori: 
Status: 
Er normalt på lager