Før søndagen 5 Lovsynger Herren min mund og mit indre.